הצהרה משפטית

הצהרה משפטית (דיסקליימר)

המידע המופיע באתר הינו לידיעה בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש תחליף לייעוץ או לטיפול רפואי על-ידי רופא מוסמך.

אגודה ישראלית לסוכרת ומפיקי האתר אינם אחראים לדיוק המידע או להתאמתו לצרכים כלשהם, והמידע אינו מתיימר לשמש מצג, אם באופן מפורש או מרומז.

האחראים לאתר אינם אחראים לכך שהשימוש במידע או בתוכנות האתר לא יפגע בזכויות יוצרים של צד ג'.

כל מידע מסחרי באתר מתפרסם על אחריותם הבלעדית של המפרסמים.