חברי הועד המנהל

נשיא: פרופ' נעים שחאדה

סגן נשיא: פרופ' חוליו וינשטיין

גזברית: ד"ר עירית הוכברג

חברי ועד:
ד"ר ברוך יצחק
קלוד לנגנואר, אחות
ד"ר עמיר בשקין
בתיה אלימלך, תזונאית
צביה ציוני,  אחות
גדי לוטן
דניאל וייס, פודיאטר
זלמה רוזן, אחות
שלום צוברי