ספרים 28.10.2015

ספרים ומוצרים למכירה

להלן מקבץ ספרים ומוצרים שניתן לרכוש; ביניהם הספר "חיים עם סוכרת", "סוכרת: צעדים קטנים לחיים טובים ומאוזנים" ועוד

ספרים ומוצרים למכירה
(עד גמר המלאי)

שם המוצר                                        מחיר לחבר        מחיר למי שאינו חבר
הספר "חיים עם סוכרת"                        30 ש"ח                     60 ש"ח
בהפקת האגודה הישראלית לסוכרת

הספר "סוכרת: צעדים קטנים לחיים      30 ש"ח                      60 ש"ח
טובים ומאוזנים

הספר: "ללא סוכר בישול ודיאטה"        60 ש"ח                      90 ש"ח

ספר "סוכרת" – חדש                          70 ש"ח                     120 ש"ח
מיועד לרופאים וחברים
בסקציה המקצועית

המוצרים יישלחו בדואר

נושאים קשורים:  ספרים
תגובות