מחקרים 23.12.2015

הסיכון לפקקת ותסחיפים בחולי אי ספיקת לב מאושפזים

סקירת ספרות שיטתית מאשררת כי אי ספיקת לב קשורה לסיכון תרומבואמבולי מוגבר, ביחוד בחולים מאושפזים, טיפול מונע מפחית שכיחות פקקת ורידים ותסחיפים בחצי

ארועים תרומבואמבוליים, בעיקר פקקת ורידים עמוקים ותסחיפים ריאתיים, מלווים מצבי חולי רבים וביניהם גם אי ספיקת לב. הקשר בין המחלות מוכר אך דיווחי ההארעות והסיכונים היחסיים אינם אחידים במחקרים השונים ונכון להיום חסרות הנחיות מבוססות ראיות בנוגע לטיפול נוגד קרישה מונע בחולי אי ספיקת לב מאושפזים. על רקע הדברים חוקרים מאוניברסיטת הואזונג, סין, יזמו סקירת ספרות שיטתית בנסיון לאפיין סטטיסטית את הסיכונים התרומבואמבוליים של חולי אי ספיקת לב מאושפזים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת The Lancet Hematology.

החוקרים סרקו את מאגרי המידע הרפואי המובילים וליקטו את כל המחקרים שעסקו באי ספיקת לב ופקקת ורידים/תסחיפים ריאתיים בחולים מאושפזים שפורסמו משנת 1955 ועד מרץ 2015. לצד המחקרים המבוקרים בסקירת הספרות נכללו כל מחקרי העוקבה וכן ניתוחי תת קבוצות של מחקרים מבוקרים אקראיים במידה ותוצאות הניתוח דווחו במונחים של שיעור הארועים הפקקתיים-תסחיפיים (מספר ארועים לתקופת המעקב) או הערכות הסיכון היחסי לארועים אלה.

מ 8,673 מאמרים שאותרו בסריקה בניתוח הסופי נכללו 71 עבודות ובהן 88 עוקבות מחקריות. שיעור ההארעות החציוני של ארועים תסחיפיים תסמיניים בחולי אי ספיקת לב מאושפזים היה 2.48% (טווח בין רביעוני 0.84-5.61), שיעור ההארעות עמד על 3.73% (1.05-7.31) בקרב חולים שלא קיבלו טיפול נוגד קרישיות מניעתי, לעומתם שיעור ההארעות בקרב חולים שטופלו מניעתית עמד על 1.47% בלבד. הסיכון היחסי לארועים תרומבואמבוליים בחולי אי ספיקת לב מאושפזים נאמד ב 1.51 (1.36-1.68).

לסיכום, המחקר מדגיש פעם נוספת את הסיכון לארועי פקקת ורידים עמוקים ותסחיפים ריאתיים בקרב חולי אי ספיקת לב, וביחוד בקרב החולים המאושפזים. האשפוז משרה סיכון פקקתי מוגבר הן בגלל חומרת המחלה המצדיקה טיפול בבית חולים והן בגלל הגבלת הניידות המאפיינת את תקופת האשפוז. הניתוח לא התייחס לחומרת אי ספיקת הלב ואף לא לחומרת ארועי הפקקת והתסחיפים, כל אלה שיקולים קליניים חשובים שמעט נעלמו מעינייהם של החוקרים.

מקור:

Heart failure and risk of venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysisTang, Liang et al. The Lancet Haematology ,Volume 0 ,Issue 0

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  תרומבואמבוליזם,  פקקת ורידים,  אי ספיקת לב,  נוגדי קרישה,  תסחיף ריאתי
תגובות