מחקרים 04.01.2016

עיכוב רצפטור אנגיוטנסין נפרילסין (Entresto) בהשוואה לאנלפריל והשפעתם על הסיכון להידרדרות קלינית בחולי אי ספיקת לב ששרדו

מעכב אנגיוטנסין נפרילסין LCZ696מונע הידרדרות קלינית בחולי אי ספיקת לב ששרדו בצורה יעילה וטובה יותר מאשר מעכב ACE.

מחקרים קליניים באי ספיקת לב התרכזו בשיפור הסימפטומים והירידה בסיכון לתמותה ואירועים קרדיווסקולרים אחרים. מעט ידוע על האפקט של תרופות על הסיכון להידרדרות בחולים ששרדו.

מחקר זה השווה את מעכב אנגיוטנסין נפרילסין LCZ696 (ארבע מאות מג ביום) עם מעכב ACE אנלפריל (20 מג ביום) ב 8,399 חולים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד במחקר כפול סמיות. האנליזה התמקדה במדדים של הידרדרות קלינית שאיננה קטלנית.

בהשוואה לקבוצת האנלפריל, פחות מטופלי LCZ696 נזקקו להעצמת הטיפול התרופתי לאי ספיקת הלב (520 לעומת 604, 95% רווח סמך 0.74-0.94,
HR 0.84, P=0.003) או ביקור בחדר מיון בשל החמרת אי ספיקת לב
(HR 0.66, 0.52-0.85, P=0.001). המטופלים בקבוצת ה LCZ696 נזקקו ל 23% פחות אשפוזים בשל החמרת אי ספיקה (851 לעומת 1,079, P<0.001) ונזקקו לפחות אשפוזים בטיפול נמרץ (768 לעומת 879, ירידה של 18%, P=0.005), ופחות השתלות לב או השתלות מכשור תומך (ירידה של 22% בסיכון, P=0.07). הירידה בשיעור אשפוזים בקבוצת ה LCZ696 נצפתה כבר ב 30 יום הראשונים מהתחלת הטיפול. החמרת סימפטומים בחולים הייתה נפוצה יותר בקרב קבוצת האנלפריל. LCZ696 הוביל לירידה מוקדמת יותר וממושכת יותר בביומרקרים של עקה ופציעה מיוקרדיאלית (BNP וטרופונין) לעומת אנלפריל.

מעכב אנגיוטנסין נפרילסין LCZ696 מונע הידרדרות קלינית בחולי אי ספיקת לב ששרדו בצורה יעילה וטובה יותר מאשר מעכב ACE.

בישראל, Entresto® מיועד לטיפול באי ספיקת לב (NYHA class II-IV) בחולים עם אי ספיקה סיסטולית. Entresto® הדגים ירידה בשיעור תמותה קרדיווסקולרית ואשפוז בשל החמרת אי ספיקת לב , בהשוואה לטיפול במעכב ACE.

מקור:

Circulation. 2015 Jan 6;131(1):54-61. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.013748. Epub 2014 Nov 17.
Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure.

Packer M, McMurray JJ, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, Rizkala AR, Rouleau JL, Shi VC, Solomon SD,Swedberg K, Zile M, Andersen K, Arango JL, Arnold JM, Bělohlávek J, Böhm M, Boytsov S, Burgess LJ,Cabrera W, Calvo C, Chen CH, Dukat A, Duarte YC, Erglis A, Fu M, Gomez E, Gonzàlez-Medina A, Hagège AA, Huang J, Katova T, Kiatchoosakun S, Kim KS, Kozan Ö, Llamas EB, Martinez F, Merkely B, Mendoza I,Mosterd A, Negrusz-Kawecka M, Peuhkurinen K, Ramires FJ, Refsgaard J, Rosenthal A, Senni M, Sibulo AS Jr, Silva-Cardoso J, Squire IB, Starling RC, Teerlink JR, Vanhaecke J, Vinereanu D, Wong RC;PARADIGM-HF Investigators and Coordinators.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25403646

נושאים קשורים:  מחקרים,  מעכב אנגיוטנסין-נפרילסין LCZ696,  מעכב ACE,  אי ספיקת לב
תגובות