מחקרים 22.02.2016

הקשר בין אי ספיקת לב, סכרת וטרום סכרת - רשמים ממחקר PARADIGM-HF

ניתוח המשך של מחקר ההשוואה בין ARNI ל ACEI בחולי אי ספיקת לב מצביע על שכיחות גבוהה של דיסגליקמיה אשר מחמירה פרוגנוזה אך לא גורעת מעליונות ARNI

ניסוי קליני מבוקר PARADIGM-HF בחן את הטיפול באנטרסטו ENTRESTO (NOVARTIS)– תכשיר מקבוצת ARNI angiotensin receptor-neprilysin inhibitor המשלב מעכב קולטני אנגיוטנסין - ולסרטן valsartan עם מעכב נפריליסין sacubitril. התרופה נבדקה מול ACEI - אנלפריל enalapril בחולי אי ספיקת לב.
העבודה הנוכחית היא מחקר המשך אשר בחן את שיעורי ההמצאות של סכרת סוג 2 וטרום סכרת בקרב משתתפי הניסוי הראשי והשלכות הדיסגליקמיה על תוצאות קליניות ועל יעילות הטיפול באנטרסטו. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Circulation: Heart Failure.

החוקרים בדקו את התוצאות הקליניות של 8,399 חולי אי ספיקת לב עם ירידה במקטע פליטה תוך בחינת רקע של תחלואה בסכרת ומידת האיזון הגליקמי (רמת המוגלובין מסוכרר נמוכה מ 6%, בין 6 ל6.4%, וגבוהה מ 6.5%). הנתונים נותחו באמצעות מודלי הרגרסיה של קוקס תוך תקנון למנבאים פרוגנוסטיים שליליים מוכרים.

חולים להם רקע של סכרת סוג 2 (2,907 חולים, 35%) היו בסיכון גבוה יותר לתוצאת המחקר הראשית (משלב של אשפוז בגין אי ספיקת לב או תמותה קרדיווסקולרית) לעומת נחקרים ללא היסטוריה של סכרת, יחס סיכון מתוקנן 1.38, 95% רווח בר סמך 1.25-1.52, P<0.001. על סמך בדיקות המוגלובין מסוכרר במהלך המחקר התגלה כי 1,106 חולים נוספים לוקים בסכרת לא מאובחנת (13%) ו 2,103 חולים (25%) ענו להגדרות של טרום סכרת. יחס הסיכון לתוצאת המחקר המשולבת בקרב חולים עם סכרת שאובחנה במהלך המחקר עמד על 1.39, P<0.001, ובקרב חולי סכרת כמחלה כרונית טרם הכניסה למחקר על 1.64, P<0.001, זאת בהשוואה לנחקרים עם רמת המוגלובין מסוכרר נמוכה מ 6%. הסיכון של חולים עם טרום סכרת היה גבוה אף הוא, יחס סיכון 1.27, P<0.001. היתרונות של ARNI בהשוואה ל ACEI עמדו בעינם בכל טווחי האיזון הגליקמי.

לסיכום, סכרת וטרום סכרת שכיחים בקרב חולי אי ספיקת לב עם ירידה במקטע פליטה. דיסגליקמיה לעומת נורמוגליקמיה או ערכי המוגלובין מסוכרר נמוכים מ 6% נושאת סיכון מוגבר לתמותה קרדיווסקולרית ואשפוזים בגין אי ספיקת לב. אנטרסטו (ARNI) הראה עליונות על פני אנלפריל (ACEI) בהפחתת אשפוזים ותמותה בכל טווח האיזון הגליקמי.

מקור:

10.1161/CIRCHEARTFAILURE.115.002560.
Risk Related to Pre-Diabetes Mellitus and Diabetes Mellitus in Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: Insights From Prospective Comparison of ARNI With ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure Trial. Kristensen SL1, Preiss D1, Jhund PS , Circ Heart Fail. 2016 Jan;9(1).

 ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  ARNI,  ACEI,  ARB,  אנטרסטו,  ENTRESTO,  sacubitril,  valsartan,  דיסגליקמיה,  אי ספיקת לב,  סוכרת
תגובות