מחקרים 04.02.2016

דלקת כבד נגיפית C מגבירה את הסיכון לתחלואה ותמותה קרדיווסקולרית

מטה-אנליזה של 22 מחקרים מצאה, כי מטופלים עם HCV נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה ולתמותה קרדיווסקולרית ואירועים מוחיים; סיכון זה מוחשי בעיקר בקרב מטופלים עם סוכרת ויתר לחץ דם

מחקרים רבים בחנו את ההשפעות של דלקת כבד נגיפית מסוג Cי (hepatitis C virusח – HCV) על הסיכון הקרדיווסקולרי, אך ממצאיהם אינם חד-משמעיים. חוקרים ערכו מטה-אנליזה של מחקרים אלו, במטרה לבדוק באופן שיטתי כיצד משפיע HCV על הסיכון לתחלואה ותמותה קרדיווסקולרית.

בוצע חיפוש במאגרי המידע PubMed Central, Medline, Embase, ספריית קוכריין ורשימות מקורות (reference lists), אחר מאמרים שפורסמו עד יולי 2015, ושהשוו בין נבדקים עם וללא HCV, או שהעריכו את השכיחות של HCV בקרב נבדקים עם וללא מחלות קרדיווסקולריות.

22 מאמרים נבחנו. נתונים ותוצאים לגבי אוכלוסיית הנבדקים נאספו מכל מאמר על ידי שלושה חוקרים בלתי תלויים, ושולבו בעזרת מודל השפעות אקראיות.

בהשוואה לביקורת (נבדקים ללא HCV), נבדקים עם HCV היו בסיכון מוגבר לתמותה קרדיווסקולרית (יחס סיכויים, ORי: 1.65, 95% רווח בר סמך 1.07-2.56, P = 0.02), פלאקים בעורק התרדמה (ORי: 2.27, 1.76-2.94, P < 0.001) ואירועים מוחיים (ORי: 1.30, 1.10-1.55, P = 0.002).

נצפתה שונות רחבה בסיכון לתחלואה וסקולרית לבבית ומוחית בקרב נבדקים עם HCV. ההשפעה של HCV על מחלות וסקולריות לבביות ומוחיות היתה גדולה יותר בקרב אוכלוסיות עם שכיחות גבוה של סוכרת (מעל 10% מהאוכלוסייה) או יתר לחץ דם (מעל 20%) (ORי: 1.71, 1.32-2.23, P < 0.001 עבור שניהם).

במטה-אנליזה נמצא, כי נבדקים עם HCV נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה ולתמותה קרדיווסקולרית, בפרט נבדקים עם תחלואה נלווית של סוכרת ויתר לחץ דם.

מקור:
Salvatore Petta, Marcello Maida, Fabio Salvatore Macaluso, Marco Barbara, Anna Licata, Antonio Craxì, Calogero Cammà
Hepatitis C Virus Infection Is Associated With Increased Cardiovascular Mortality: A Meta-Analysis of Observational Studies
Gastroenterology, January 2016Volume 150, Issue 1, Pages 145–155.e4

נושאים קשורים:  מחקרים,  HCV,  סיכון קרדיווסקולרי,  פלאקים בעורק התרדמה,  אירוע מוחי,  סוכרת,  יתר לחץ דם,  hepatitis C virus,  תחלואה,  תמותה
תגובות