יש חילוקי דעות בנוגע לערכו של ניטור עצמי של רמות הסוכר (self-monitoring of blood glucose – SMBG) בקרב חולי סוכרת סוג 2 שאינם מטופלים באינסולין. חוקרים מארצות הברית ביקשו להשוות בין שלוש גישות מעקב וטיפול על רמות המוגלובין A1C ועל איכות החיים בקרב חולי סוכרת סוג 2 שאינם מטופלים באינסולין.

במחקר אקראי מבוקר שנערך ב-15 מרכזים רפואיים בקהילה בצפון קרוליינה, נכללו 450 חולי סוכרת סוג 2 שאינם מטופלים באינסולין, בני יותר מ-30, עם קשר טיפולי מבוסס במרפאה ראשונית וערכי HbA1C בין 6.5% ל-9.5%. המשתתפים חולקו באופן אקראי לאחת משלוש קבוצות – ניטור עצמי יומי של רמות הסוכר, העדר ניטור יומי של רמות הסוכר וניטור יומי של רמות הסוכר עם מערכת מותאמת אישית של תזכורות ופידבק אוטומטי. התוצאות העיקריות כללו רמות HbA1C ודירוג איכות החיים כעבור 52 שבועות.

נתונים סטטיסטיים: מבין 450 משתתפים, 418 השלימו את המחקר. לא נמצאו הבדלים משמעותיים ברמות HbA1C בין משתתפי 3 הקבוצות, עם הפרש של -0.09% בין קבוצת הניטור עם תזכורת אלקטרונית לקבוצה שלא נוטרה (95% CI, -0.31% - 0.14%; P=0.74) והפרש של -0.05% בין קבוצת הניטור ללא תזכורת לקבוצה שלא נוטרה (95% CI, −0.27% to 0.17%). לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות בדירוג איכות החיים, או בשיעורן של תופעות לוואי כולל תדירות אירועי היפוגליקמיה, ניצול משאבים רפואיים או התחלת טיפול באינסולין.

סיכום: החוקרים מסכמים כי בקרב מטופלים עם סוכרת סוג 2 שאינם מטופלים באינסולין, לא נמצאו הבדלים בשליטה גליקמית או באיכות החיים בקרב אלה שביצעו ניטור רמות גלוקוז יומיומי לאלה שלא.

מקור:

Young LA, Buse JB, Weaver MA, Vu MB, Mitchell CM, Blakeney T, Grimm K, Rees J, Niblock F, Donahue KE, for the Monitor Trial Group. Glucose Self-monitoring in Non–Insulin-Treated Patients With Type 2 Diabetes in Primary Care Settings: A Randomized Trial. JAMA Intern Med. Published online June 10, 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2017.1233

עריכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  שליטה גליקמית,  המוגלובין A1C,  מחקרים,  ניטור עצמי של ערכי הסוכר