נוירופתיה סוכרתית 30.08.2017

ירידה במשקל מונעת באופן תלוי מינון נוירופתיה סוכרתית היקפית

מהשוואה בין שתי התערבויות ממושכות, האחת תכנית אינטנסיבית לירידה במשקל והשנייה קבוצת תמיכה וחינוך לחולי סוכרת, נמצא כי גובה הירידה במשקל השפיע על ממצאי נוירופתיה סוכרתית

נוירופתיה סוכרתית. אילוסטרציה

מחקר זה העריך את ההשפעות של תכנית התערבות אינטנסיבית וממושכת בסגנון החיים, שעוצבה למטרת ירידה במשקל ושמירה על משקל תקין, על נוירופתיה סוכרתית היקפית (diabetic peripheral neuropathy - DPN).

החל משנת 2001, 5,145 נבדקים אמריקאים עם סוכרת סוג 2 ומשקל עודף או השמנת יותר בגילאי 45-76 שהשתתפו במחקר Look AHEAD (מחקר שבחן פעולות לשיפור הבריאות בחולי סוכרת) הוקצו אקראית לתכנית התערבות אינטנסיבית (n=2,570) או לתכנית תמיכה וחינוך על סוכרת (n=2,575). ההקצאה היתה ממוחשבת, היא רובדה לפי המרכז הקליני ונותרה סמויה מצוות המחקר שאסף נתונים על תוצאי המחקר. עם זאת, עקב אופי המחקר, ראשי קבוצות ההתערבות ומתאמי המחקר במרכזים הקליניים, שהיו אחראיים על ניהול המידע והניתוחים הסטטיסטיים, היו מודעים להקצאות.

תכניות ההתערבות נפסקו בספטמבר 2012, 9-11 שנים מתחילת המחקר, אך כל משתתפי המחקר נותרו במעקב אחר תוצאים עיקריים ומשניים. כל 5,145 משתתפי המחקר מילאו בתחילת המחקר וכל שנה לאחר מכן את שאלון מישיגן לנוירופתיה (Michigan Neuropathy Screening Instrument - MNSI). 3,775 משתתפים (1,905 בקבוצת ההתערבות האינטנסיבית ו-1,870 בקבוצת התמיכה) מילאו את שאלון MNSI ועברו בדיקה גופנית לפי MNSI ובדיקת מגע קל (light touch) 1-2.3 שנים לאחר הפסקת תכניות ההתערבות.

ציוני MNSI בקו הבסיס היו 1.9 ± 0.04 ו- 1.8 ± 0.04 בקבוצת התערבות אינטנסיבית ובקבוצת התמיכה. לאחר שנה נראתה ירידה מקסימלית בקבוצת ההתערבות האינטנסיבית (8.6% ± 6.9% ממשקל הגוף) בהשוואה לקבוצת התמיכה (0.7% ± 4.8%), ציוני MNSI היו 1.7 ± 0.04 ו- 2.0 ± 0.04, בהתאמה (p≤0.001). ציון זה עלה בהדרגה בשתי הקבוצות, אך נותר נמוך יותר, באופן מובהק, בקבוצת ההתערבות האינטנסיבית בשלוש השנים הראשונות למחקר ובסוף תקופת המעקב.

נצפה קשר מובהק בשתי קבוצות ההתערבות בין שינויים בציון MNSI לבין שינויים במשקל הגוף, בהמוגלובין המסוכרר (HbA1c) וברמות השומנים בדם. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בשיעור המשתתפים עם ציוני בדיקה גופנית לפי MNSI של 2.5 נקודות ומעלה, המעידים על נוכחות נוירופתיה סוכרתית. כמו כן, לא נמצא הבדל בין שתי הקבוצות מבחינת חישת המגע הקל שנבדקה בנפרד בבהונות הרגליים, הימנית והשמאלית, בנפרד, אך בשקלול של שתי הבהונות יחד, חישת המגע הקל נשמרה טוב יותר בקבוצת ההתערבות האינטנסיבית.

תכנית אינטנסיבית לירידה במשקל הביאה לירידה מובהקת בציוני נוירופתיה סוכרתית היקפית, לפי שאלון מישיגן, ירידה אשר נקשרה להיקף הירידה במשקל. נצפה קשר בין שינויים בציוני MNSI הן בקבוצת ההתערבות האינטנסיבית והן בקבוצת התמיכה לבין שינויים ב-HbA1c ובפרופיל השומנים. לא תועדו השפעות מובהקות של תכנית אינטנסיבית לירידה במשקל על מדדי DPN שנבדקו בבדיקה גופנית 1-2.3 שנים לאחר הפסקת התכנית הפעילה, פרט לתחושת מגע קל, שנשמר באופן מיטבי יותר בקבוצת ההתערבות האינטנסיבית. עם זאת, הגורם המגביל האפשרי לניתוח תוצאות קבוצת ההתערבות האינטנסיבית הינו אי-ביצוע בדיקות בקו הבסיס לשם השוואה.

ספרות: 

Effects of a long-term lifestyle modification programme on peripheral neuropathy in overweight or obese adults with type 2 diabetes: the Look AHEAD study

Diabetologia , First Online:  27 March 2017

DOI: 10.1007/s00125-017-4253-z

https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-017-4253-z

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  נוירופתיה סוכרתית היקפית,  ירידה במשקל,  השמנת יתר,  משקל עודף,  חישת מגע קל,  המוגלובין מסוכרר,  מחקרים,  פרופיל שומנים,  אורח חיים,  השמנה
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו