כולסטרול ותזונה 15.01.2018

צריכת שקדים והשפעתה על רמות HDL בדם

האם שילוב של צריכת שקדים יומיומית במסגרת תזונה שמיועדת להפחתת כולסטרול משפר את רמות ותפקוד ה-HDL

שקדים עשויים להעלות את רמת ה-HDL (הכולסטרול ה"טוב") במחזור הדם כאשר הם תופסים את מקומו של חטיף עשיר בפחמימות במסגרת תזונה איזוקלורית. עם זאת, המידע לגבי השפעתם של שקדים על הביולוגיה והתפקוד של HDL הוא מוגבל.

מטרת המחקר המתואר להלן הייתה לקבוע האם שילוב של 43 גרם שקדים ליום במסגרת תזונה שמיועדת להפחתת כולסטרול ישפר את הרמות והתפקוד של HDL.

במחקר, שהינו מחקר אקראי מוצלב, בשתי תקופות ועם תזונה מבוקרת, הושוותה תזונה הכוללת 43 גרם של שקדים ליום (החלק באחוזים מתוך האנרגיה הכוללת: 51% פחמימות, 16% חלבון, 32% שומן כולל ו-8% שומן רווי) מול תזונה דומה הכוללת מאפין איזוקלורי כתחליף (58% פחמימות, 15% חלבון, 26% שומן כולל ו-8% שומן רווי) אצל גברים ונשים עם רמות כולסטרול LDL גבוהות.

רמות ה-HDL בפלסמה ושטף הכולסטרול החוצה מתוך מקרופאג'ים מסוג J774 לסרום הדם נמדדו בנקודת ההתחלה ולאחר כל תקופת תזונה. השפעות התזונה נבדקו אצל כל המשתתפים (48 בסך הכל) ובמשתתפים בעלי משקל תקין (אינדקס מסת גוף: קטן מ-25, 14 משתתפים), משתתפים בעלי עודף משקל ומשתתפים הסובלים מהשמנת-יתר (אינדקס מסת גוף: 25 ומעלה, 34 משתתפים) באמצעות מודלים משולבים לינאריים.

במחקר נמצא כי בהשוואה לתזונת הביקורת, התזונה שכללה שקדים העלתה את הרמות של α-1 HDL (ממוצע ± שגיאת תקן של הממוצע: 26.7 ± 1.5 בהשוואה ל-24.3 ± 1.3 מ"ג של אפוליפופרוטאין A-I (apoA-I)/דציליטר; P = 0.001).

אצל משתתפים בעלי משקל תקין, ביחס לתזונת הביקורת, תזונת השקדים העלתה את הרמות של α-1 HDLי(33.7 ± 3.2 בהשוואה ל-28.4 ± 2.6 מ"ג של apoA-I/דציליטר), את היחס בין α-1 ל-pre-β-1 [ממוצע גיאומטרי (רווח בר-סמך 95%): 4.3 (3.3-5.7) בהשוואה ל-3.1 (2.4-4.0)], ואת שטף הכולסטרול החוצה דרךnon-ATP-binding cassette transporter A1י(8.3% ± 0.4% בהשוואה ל-7.8% ± 0.3%), והפחיתה את הרמות של pre-β-2 HDLי(3.8 ± 0.4 בהשוואה ל-4.6 ± 0.4 מ"ג של apoA-I/דציליטר) ושל α-3 HDLי(23.5 ± 0.9 בהשוואה ל-26.9 ± 1.1 מ"ג של apoA-L/דציליטר; P < 0.05).

לא נצפו השפעות של התזונה בקבוצות המטופלים בעלי עודף משקל והשמנת יתר.

לסיכום, צריכת שקדים במקום חטיף עשיר בפחמימות במסגרת תזונה עניה בשומן רווי עשויה להוות שיטה פשוטה לשמירה על פיזור רצוי של HDL במחזור הדם ולשיפור שטף הכולסטרול החוצה במטופלים בעלי משקל תקין עם רמות כולסטרול LDL גבוהות.
מקור:

Berryman CE, Fleming JA, Kris-etherton PM. Inclusion of Almonds in a Cholesterol-Lowering Diet Improves Plasma HDL Subspecies and Cholesterol Efflux to Serum in Normal-Weight Individuals with Elevated LDL Cholesterol. J Nutr. 2017;147(8):1517-1523.

נושאים קשורים:  תזונה,  שקדים,  כולסטרול,  HDL,  LDL,  מחקרים
תגובות