דנ"ש בסוכרתיים 12.04.2018

הקשר בין התערבות לשינוי אורחות חיים לבין דנ״ש ועודף משקל בסוכרתיים

מחקר התערבותי מצא כי ירידה במשקל משפיעה על ההמוגלובין המסוכרר בסוכרתיים יותר מאשר הירידה במספר האפניאות

השכיחות של דום נשימה בשינה (דנ״ש) בחולים סוכרתיים עם השמנת יתר מגיע ל-86% במחקרים. יש קשר סיבתי בין דנ״ש וסוכרת, ובחולים סוכרתיים דנ״ש קשור לערכים גבוהים יותר של המוגלובין מסוכרר. מחקר זה בדק האם ירידה במשקל באמצעות שינוי אורחות חיים מפחיתה דנ״ש (ובמיוחד אפניאות בזמן REM) בחולים עם סוכרת מסוג 2 והשמנת יתר במשך מעקב של 4 שנים.

במחקר רב-מרכזי מבוקר ואקראי נכללו מטופלים עם סוכרת מסוג 2 בגילאי 45-76 , BMI>25, ל״ד<160/100, עם דנ״ש (AHI>5 לשעה). המשתתפים חולקו אקראית ל-2 קבוצות. קבוצת המחקר עברה התערבות לשינוי אורחות חיים בעזרת קבוצת תמיכה עם הפחתה קלורית בתזונה ופעילות גופנית 175 דקות בשבוע. קבוצת הביקורת עברה הדרכה קבוצתית 3 פעמים בשנה לתזונה וספורט לסוכרתיים.

פוליסומנוגרפיה ביתית בוצעה לכל המשתתפים בתחילת המחקר וכעבור 1, 2 ו-4 שנים, ונמדדו ערכי AHI בזמן REM ושלא בזמן REM. בנוסף אחת לשנה נבדקו גובה ומשקל, סוכר בדם בצום ורמת המוגלובין מסוכרר.

נתונים סטטיסטיים: 264 משתתפים נכללו במחקר. שיעור האפניאות בזמן REM היה גבוה משמעותית משיעור האפניאות שלא בזמן REM ודומה בשתי הקבוצות (40 אפניאות לשעה ב-REM, 19 ב-NREM). כל סוגי האפניאות פחתו יותר בקבוצת ההתערבות (פחות 12 אפניאות לשעה לעומת 3.9), אם כי לאחר תיקון התוצאות למידת הירידה במשקל ההפרשים מעט התמתנו (פחות 11 אירועים לשעה לעומת 5.9). שינויים ברמות המוגלובין מסוכרר נקשרו יותר לשינויים במשקל מאשר לחומרת הדנ״ש.

סיכום: תוצאות המחקר מרמזות כי הירידה במשקל כתוצאה משינוי אורחות חיים משפיעה יותר על ההמוגלובין המסוכרר מאשר הירידה בחומרת הדנ״ש שנלווית לכך.

מקור:

Effects of a lifestyle intervention on REM sleep-related OSA severity in obese individuals with type 2 diabetes. J Sleep Res, 26: 747–755. doi:10.1111/jsr.12559

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  דום נשימה בשינה,  סוכרת,  אורחות חיים,  השמנת יתר
תגובות