גאוט וסוכרת 17.04.2018

השפעת Fenofibrate על חומצה אורית וגאוט בקרב חולי סוכרת סוג 2

fenofibrate הוריד ריכוז חומצה אורית ב-20% והפחית בכמעט חצי את הסיכון לאירועי גאוט במהלך חמש שנות טיפול

גאוט היא תופעה כואבת ונפוצה בקרב חולי סוכרת סוג 2. מספר מחקרים קטנים קצרי טווח מצאו כי Fenofibrate מוריד רמות חומצה אורית ומפחית התקפי גאוט. השאלה האם Fenofibrate מספק ירידה מתמשכת בחומצה אורית והתקפי גאוט נותרה לא פתורה.

במחקר FIELDי(the Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes) נכללו משתתפים בגילאים 50-75 עם סוכרת סוג 2. המטופלים חולקו אקראית לקבלת co-micronised fenofibrate 200 מ"ג פעם ביום או פלצבו תואם למשך מעקב חציוני של 5 שנים.

נעשתה אנליזת פוסט הוק של התקפי גאוט מתועדים במהלך המחקר וריכוז חומצה אורית בפלזמה לפי סוג הטיפול. התוצאים שנבדקו באנליזה זו היו שינוי בריכוז חומצה אורית והסיכון להתקפי גאוט במהלך המחקר.

בין פברואר 1998 ונובמבר 2000, 9,795 משתתפים חולקו אקראית לקבלת fenofibrateי(4,895 משתתפים) או גאוט (4,900 משתתפים) במחקר FIELD. ריכוז חומצה אורית ירד ב-20.2% (95%CI 19.9-20.5) במהלך תקופת הרצה של 6 שבועות של fenofibrate פעיל מיד בטרם הרנדומיזציה (הפחתה של 0.06 ממול/ל או 1 מ"ג/ד"ל) ונותרה 20.1% פחות (18.5-21.7; p<0.0001) בקרב מטופלים שקיבלו fenofibrate בהשוואה למטופלים שקיבלו פלצבו במדידות לאחר שנה.

בקבוצה הפלצבו, היו 151 (3%) אירועי גאוט ראשונים במהלך 5 שנים, בהשוואה ל-81 (2%) בקרב מטופלים בקבוצת ה-fenofibrateי(HR עם טיפול 0.54; 95%CI 0.41-0.70 ; p<0.0001).

בקבוצת הפלצבו, השיעור המצטבר של המטופלים עם אירוע גאוט ראשון היה 7.7% בקרב מטופלים עם ריכוז חומצה אורית בתחילת המחקר גבוה מ-0.36 ממול/ל ו-13.9% בקרב המטופלים עם ריכוז גבוה מ0.42 ממול/ל, בהשוואה ל3.4% ו-5.7%, בהתאמה בקבוצת ה-fenofibrate.

הירידה בסיכון היתה דומה בקרב גברים ונשים ובקרב מטופלים הסובלים מהפרעה ברמות השומנים בדם, מטופלים נמצאים על טיפול במשתנים ומטופלים עם ריכוז גבוה של חומצה אורית.

בקרב משתתפים עם ריכוז מוגבר של חומצה אורית למרות קבלת Allopurinol בתחילת המחקר, לא היתה הטרוגניות של השפעת הטיפול ב-fenofibrate על הסיכון לגאוט. כאשר לוקחים בחשבון את כל אירועי גאוט, טיפול עם fenofibrate הפחית את הסיכון בחצי (HR 0.48 ; 95%CI 0.37-0.60 ; p<0.0001) בהשוואה לפלצבו.

לסיכום, fenofibrate הוריד ריכוז חומצה אורית ב-20%, והפחית בכמעט חצי את הסיכון לאירועי גאוט במהלך המחקר לאורך חמש שנות טיפול. Fenofibrate עשוי להיות טיפול נוסף מועיל במניעת גאוט בקרב חולי סוכרת.

מקור:

Effect of fenofibrate on uric acid and gout in type 2 diabetes: a post-hoc analysis of the randomised, controlled FIELD study. Waldman, Boris et al. The Lancet Diabetes & Endocrinology , Volume 6 , Issue 4 , 310 - 318

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  סוכרת סוג 2,  fenofibrate,  גאוט,  חומצה אורית
תגובות