תפקוד כלייתי 25.06.2018

השפעת מעכבי אנגיוטנסין-נפריליסין על תפקודי כליות ותוצאים קרדיווסקולריים

מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך את ההשפעות של sacubitril/ valsartan על הכליות במטופלים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד

כליות

פעמים רבות יש פגיעה בתפקוד הכלייתי בקרב מטופלים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד, אשר יכול להתדרדר יותר כתוצאה מטיפולים שחוסמים את מערכת הרנין-אנגיוטנסין.

במחקר ה-PARADIGM-HF (השוואה פרוספקטיבית של ARNI ומעכבי ACE שנעשתה על מנת לקבוע את ההשפעה שלהן על תמותה ותחלואה כוללת במטופלים עם אי ספיקת לב), 8,399 מטופלים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד חולקו באופן אקראי לקבוצה שקיבלה טיפול עם sacubitril/ valsartan או enalapril.

במחקר נאסף מידע על ה-eGFR - estimated glomerular filtration rate – פילטרציה גלומרולרית משוערת של כל המטופלים ועל ה-UACR - urinary albumin/creatinine ratio  - יחס אלבומין/ קריאטינין בשתן של 1,872 מטופלים בנקודות זמן שונות, בסקירה, בזמן החלוקה האקראית ובאינטרוולים שנקבעו במהלך תקופת המעקב.

החוקרים העריכו את ההשפעות של הטיפולים שניתנו במחקר על ה-eGFR ועל ה-UACR, כמו גם על תוצאים כלייתיים וקרדיווסקולריים, על פי ה-eGFR וה-UCAR.

במהלך הסקירה ה-eGFR הממוצע היה 70 ± 20 מ"ל/דקה/ 1.73 m2 ו-2,745 (33%) מטופלים היו מאובחנים במחלת כליות כרונית. החציון של ה-UACR  היה 1.0 מ"ג/ מילימול (טווח בין רבעוני: 0.4-3.2 מ"ג/ מילימול) ול-24% מהמטופלים היה UACR מוגבר.

תוצאות המחקר הראו שבקבוצה שטופלה עם sacubitril/valsartan הייתה ירידה קטנה יותר ב-eGFR בהשוואה לקבוצה שטופלה עם enalaprilי(-1.61 מ"ל/דקה/ /1.73 m2 שנה; [רווח בר סמך 95%: -1.77 עד -1.44 מ"ל/דקה/ /1.73 m2 שנה] בהשוואה ל- -2.04 מ"ל/דקה/ /1.73 m2 שנה [ רווח בר סמך 95%: -2.21 עד -1.88 מ"ל/דקה/ /1.73 m2 שנה] ; p<0.001), למרות שנצפתה עלייה גדולה יותר ב-UACR בקבוצה שטופלה עם sacubitril/valsartan בהשוואה לקבוצה שטופלה עם enalapril (1.20 מ"ג/ מילימול [ רווח בר סמך 95%: 1.04-1.36 מ"ג/מילימול] בהשוואה ל-0.90 מ"ג/ מילימול [ רווח בר סמך 95%: 0.77-1.03 מ"ג/מילימול] ; p< 0.001).

החוקרים הדגימו שההשפעה של sacubitril/valsartan על מוות קרדיווסקולרי או אשפוז כתוצאה מאי ספיקת לב לא היו מושפעים מה-eGFR וה-UACR (אינטראקציית p = 0.70 ו-0.34, בהתאמה), או מהשינוי ב-UACR (אינטראקציית p= 0.38).

מסקנות החוקרים היו שטיפול עם sacubitril/valsartan, בהשוואה לטיפול עם enalapril, מוביל לירידה איטית יותר ב-eGFR ומשפר את התוצאים הקרדיווסקולריים, אפילו בקרב מטופלים עם מחלת כליות כרונית. עם זאת טיפול זה גורם לעלייה קלה ב-UACR.

מקור: 

Damman, K. et al. (2018) JACC Heart Failure 6,6.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אלבומין,  מחלת כליות כרונית,  HFrEF,  עיכוב נפריליסין,  תפקודי כליות,  sacubitril/valsartan
תגובות