פרקינסון 09.10.2018

הקשר בין סוכרת סוג 2 להתפתחות מחלת פרקינסון

במחקר שהתפרסם בכתב העת Neurology, ביקשו החוקרים לחקור את הקשר בין סוכרת סוג 2 לבין מחלת פרקינסון עוקבת

במחקר חדש בקרב למעלה משמונה מיליון מטופלים, מצאו החוקרים שיעור מוגבר של מחלת פרקינסון בעקבות סוכרת סוג 2, עם יחס צולב של 1.32 בהשוואה למטופלים ללא סוכרת סוג 2, מה שמצביע על נטייה גנטית משותפת ו/או הפרעות במסלולים פתוגניים משותפים.

במחקר שנערך במספר מרכזים באנגליה והתפרסם בכתב העת Neurology, ביקשו החוקרים לחקור את הקשר בין סוכרת סוג 2 לבין מחלת פרקינסון עוקבת.

החוקרים השתמשו בנתונים ממאגר הנתונים  של ה-Linked English national Hospital Episode Statistics and mortality  (1999-2011) בכדי לערוך מחקר קוהורט רטרוספקטיבי. החוקרים בנו קוהורט של מטופלים אשר התאשפזו בבית חולים עם קוד של אבחנה של סוכרת סוג 2, והשוו אותם לקבוצת ביקורת.

אומדן הסיכון לפתח מחלת פרקינסון בהמשך נעשב באמצעות מודלים של רגרסיה בשיטת קוקס. יחידים עם קוד של אבחנה של מחלה צרברו-וסקולרית, פרקינסוניזם וסקולרי, פרקינסוניזם עקב שימוש בתרופות, והידרוצפלוס עם לץ תקין הוצאו מהאנליזה הסופית.

נתונים סטטיסטיים: בסך הכול 2,017,115 מטופלים הוכנסו לקוהורט של סוכרת סוג 2 ו-6,173,208 הוכנסו לקבוצת הביקורת. נמצאו שיעורים גבוהים באופן מובהק של מחלת פרקינסון בעקבות סוכרת סוג 2 (יחס צולב 1.32, רווח סמך 95% של 1.29-1.35; P<0.001). העלייה היחסית בשיעור של מחלת פרקינסון הייתה גדולה יותר במטופלים עם סוכרת סוג 2 מורכבת (יחס צולב 1.49, רווח סמך 95% של 1.42-1.56) ובמטופלים צעירים יותר (יחס צולב 3.81, רווח סמך 95% 2.84-5.11 בקבוצת הגיל של 25-44 שנים).

סיכום: החוקרים מסכמים שהם מצאו שיעור מוגבר של מחלת פרקינסון בעקבות סוכרת סוג 2 במחקר קוהורט גדול. ייתכן שממצאים אלו משקפים נטייה גנטית משותפת ו/או הפרעות במסלולים פתוגניים משותפים, עם השלכות קליניות וטיפוליות פוטנציאליות.

מקור:

Eduardo De Pablo-Fernandez, Raph Goldacre, Julia Pakpoor, Alastair J. Noyce, Thomas T. Warner. Association between diabetes and subsequent Parkinson disease. Neurology June 2018, 10.1212/WNL.0000000000005771; DOI:10.1212/WNL.0000000000005771

http://n.neurology.org/content/early/2018/06/13/WNL.0000000000005771\

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרקינסון,  סוכרת סוג 2,  גורם סיכון,  מחקר קוהורט,  שכיחות
תגובות