סרטן הערמונית 28.10.2018

טיפול ב-enzalutamide ו-Abiraterone לסרטן הערמונית עמיד לסירוס: נתונים קליניים מטיפול בחיים האמיתיים

enzalutamide ו-Abiraterone לסרטן הערמונית עמיד לסירוס: היענות, הישרדות ואשפוז עפ"י אנליזה של מאגר תביעות רפואיות

ביופסיה של סרטן הערמונית

סרטן הערמונית (PCA) הוא הסרטן הנפוץ ביותר בגברים והגורם המוביל השני של מקרי מוות הקשורים לסרטן בקרב גברים בארצות הברית. קבוצת חוקרים אוסטרים פרסמה בחודש הקודם ניתוח של ההיענות לתרופות, שיעורי ההישרדות הכוללים (OS) ומשך האשפוז של מטופלים עם סרטן ערמונית עמיד לסרטן (CRPC) שטופלו ב-arbiraterone acetateי(AA), יenzalutamideי(ENZ) במסגרת טיפולית בחיים אמיתיים.

מסד הנתונים של חברת הביטוח הגדולה ביותר באוסטריה נותח. כל החולים CRPC עם לפחות מרשם אחד של AA ו/או ENZ בין ספטמבר 2013 ואוגוסט 2016 טרום או לאחר כימותרפיה נכללו. היענות לטיפול התרופתי נאמדה על ידי יחס החזקת התרופות (MPR).

הנתונים כללו 457 חולים (גיל ממוצע: 74.4 ± 8.5 שנים). ממוצע ה-MPR היה 90% ל-AA,י85% ל-ENZ ו-88% עבור קבוצת הטיפול ברצף. חציון ההישרדות הכולל של כל המחזור היה 21 חודשים: AAי15 חודשים, ENZי24 חודשים, טיפו רצף משולב 26 חודשים. בניתוח של מטופלים לאחר כימותרפיה, חציון ההישרדות היה 14 חודשים בטיפול AA (ממוצע: 15.8 ± 0.9 חודשים), 19 חודשים בטיפול ב-ENZ (ממוצע: 17.2 ± 1.4 חודשים) ו-25 חודשים בקבוצת הרצף (ממוצע: 22.7 ± 0.8 חודשים). בקבוצת הטיפול טרום הכימותרפיה חציון ההישרדות היה 25 חודשים (ממוצע: 21.5 ± 1.1 חודשים), 18 חודשים בקבוצת טיפול AA (ממוצע: 18.9 ± 1.5 חודשים) ו-17 חודשים בקבוצת הטיפול ב-ENZ (ממוצע: 18.2 ± 1.9 חודשים). רק 43 חולים (9.4%) לא אושפזו במהלך זמן המחקר. בממוצע החולים בילו 13% משאר תוחלת החיים שלהם בבית החולים (חציון 8%, טווח: 1-34%).

מסד נתונים זה מהרשם האוסטרי מאפשר כמה תובנות על הפרוגנוזה של חולים CRPC שטופלו AA ו-ENZ ואת הרצף הטיפולי שלהם בחיים האמיתיים. ההיענות לתרופה היתה משביעת רצון, ההישרדות הייתה קצרה יותר עבור AA ו-ENZ בהשוואה להישרדות שדווחה בניסויים שלב III השלישי המקדימים.

מקור:

Al-Ali, Badereddin Mohamad, Klaus Eredics, Stephan Madersbacher, and Ingrid Schauer. "Abiraterone acetate, enzalutamide and their sequence for castration-resistant prostate cancer." Wiener klinische Wochenschrift (2018): 1-6.

נושאים קשורים:  סרטן הערמונית,  אנזלוטאמיד,  אקסטנדי,  סירוס,  מחקרים
תגובות