סרטן ערמונית 26.12.2018

השלכות כריתת ערמונית רדיקלית במטופלים בסיכון נמוך

החוקרים בחנו תוצאים אונקולוגיים ותפקודיים במטופלים עם סרטן ערמונית בסיכון נמוך שעברו ניתוח להסרת הערמונית למרות שהתאימו למעקב פעיל

בלוטת הערמונית (אילוסטרציה)
בלוטת הערמונית (אילוסטרציה)

מטרת המחקר היתה להעריך את התוצאים של ניתוח רדיקלי להסרת הערמונית באמצעות רובוט (RARP - robot-assisted radical prostatectomy) בקרב מטופלים עם סרטן הערמונית (PCa - prostate cancer) שעברו את הניתוח למרות שהתאימו למעקב פעיל (AS – active surveillance).

החוקרים השתמשו במידע בנוגע למטופלים אשר עברו RARP בין 2006 ל-2014 ובחרו מטופלים שנמצאים בסיכון נמוך לפי קריטריוני D'Amico. התוצאים האונקולוגיים דווחו על סמך תוצאות הפתולוגיה וכשל ביוכימי. בנוסף, החוקרים בדקו את התוצאים תפקודיים בנוגע לשליטה במתן שתן ולפוטנציה לאחר 12 ולאחר 24 חודשים.

החוקרים בדקו את השליטה במתן בשתן על פי כמות הפדים שהמטופלים השתמשו ביום ואת הפוטנציה בדקו באמצעות שני כלים, ה-SHIM - Sexual Health Inventory for Men ו-EHS - Erectile Hardness Scale.

מתוך 812 מטופלים, 237 (29.2%) היו בסיכון נמוך והתאימו להיכנס לאנליזת התוצאות. מתוך המשתתפים, 44 עמדו בקריטריון אפשטיין ול-134 (56.5%) הייתה התקדמות פתולוגית. כאשר החוקרים ביצעו ניתוח רב משתני, הם מצאו שגיל ושלב קליני הם מנבאים להתקדמות.

עבור 220 מטופלים (92.8%) היה מידע זמין בנוגע לחזרה ביוכימית, פוטנציה ושליטה במתן שתן במהלך שנתיים. הממוצע של זמן המעקב היה 34.8 חודשים והחציון היה 31.4 חודשים. מתוך המשתתפים, רק 5 גברים (2.3%) פיתחו BCR, וכולם היו עם התקדמות פתולוגית. החוקרים מצאו מעורבות מחוץ לקפסולה ושוליים ניתוחיים חיוביים ב-14.8% וב-19.1% מהמקרים, בהתאמה.

86.7% מהמטופלים לא השתמשו בכלל בפדים לאחר שנה מהניתוח, ולאחר שנתיים הייתה עליה ל-88.9% מהמטופלים. שיעור המטופלים שהתייצגו עם SHIM>21 עמד על 24.8% לאחר שנה ו-30.6% לאחר שנתיים. בנוסף, שיעור המטופלים עם שהייתה להם זקפה מספיקה לצורך קיום יחסי מין (EHS 3 ומעלה) היה 69.6% לאחר שנה ו-83.1% לאחר שנתיים.

החוקרים מצאו כי לא היה הבדל מובהק בתוצאים התפקודיים עבור מטופלים שהתאימו לקריטריון אפשטיין (n=44) ומטופלים ללא התקדמות פתולוגית (n=103) בהשוואה לקבוצת המחקר הכללית שהייתה בעלת סיכון נמוך.

המסקנות שעולות מהמחקר הרטרוספקטיבי הנוכחי מראות שעשויה להיות פגיעה במהלך ביצוע RARP גם בקרב מטופלים עם מחלה בסיכון נמוך. מצד שני, נראה גם כי ישנו שיעור ההתקדמות פתולוגית משמעותי.

מקור: 

Zanaty, M. et al. (2018) World Journal of Urology

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניתוח רובוטי,  הסרת ערמונית,  סרטן הערמונית,  סיכון נמוך,  מעקב פעיל
תגובות