סוכרת סוג 2 04.03.2019

אילו תרופות לסוכרת רושמים רופאי משפחה למטופלים עם תפקוד כלייתי לקוי?

האם רופאי משפחה יודעים להתאים מינון של תרופות לטיפול בסוכרת אצל מטופלים עם תפקוד כלייתי ירוד?

סוכרת ותרופות נוספות (אילוסטרציה)
סוכרת (אילוסטרציה)

מחקרים קודמים שבוצעו במסגרת רפואת המשפחה ובמסגרת בתי חולים זיהו כי לעתים רישום של תרופות שאינן אינסולין עבור מטופלים עם סוכרת סוג 2 ותפקוד כלייתי לקוי אינו מבוצע בצורה אופטימלית. מאז אותם פרסומים, נכנסו לשוק מספר תרופות חדשות לטיפול בסוכרת סוג 2.

מטרות המחקר הנוכחי, מחקר עוקבה שבוצע באוסטרליה בקרב מטופלים עם סוכרת סוג 2 ופגיעה בתפקודי הכליות המטופלים במסגרת הרפואה הראשונית, היו: (1) לבדוק האם הרופאים רושמים תרופות לסוכרת שאינן אינסולין באופן התואם להמלצות התאמת המינונים של ה-ADSי(Australian Diabetes Society) ו-(2) לזהות גורמים סוציו-דמוגרפיים וקליניים של המטופלים הקשורים למתן של לפחות תרופה אחת לסוכרת שאינה אינסולין, שאינו עולה בקנה אחד עם המלצות ה-ADS לגבי מינוני התרופות.

מדובר במחקר חתך שהסתמך על מידע מתוך מאגר בשם MedicineInsigh המנוהל על ידי NPS MedicineWise. במחקר נכללו מטופלים עם סוכרת סוג 2 בגילאי 18 שנים ומעלה, עם eGFR נמוך מ-60 מ"ל/דקה/ 1.73 מטר², שקיבלו לפחות תרופה אחת לסוכרת שאינה אינסולין בין 1 בינואר 2015 עד ל-30 ביוני 2017.

החוקרים השתמשו בסטטיסטיקה תיאורית על מנת לסכם את המאפיינים של המטופלים ואת השימוש בתרופות. בנוסף, הם השתמשו במודלים של רגרסיה לוגיסטית לצורך הערכת הקשר בין גורמים סוציו-דמוגרפיים וקליניים לבין רישום של לפחות תרופה אחת שאינה אינסולין בניגוד להמלצות ה-ADS.

במחקר השתתפו 3,505 מטופלים ומרביתם (90.4%) היו עם eGFR של 30-59 מ"ל/דקה/ 1.73 מטר². במונחים של מספרים אבסולוטיים, התרופה הנפוצה ביותר שהייתה בשימוש במינון לא מותאם לתפקוד כלייתי לקוי היא מטפורמין (n= 1,601) ואחריה התרופות מעכבי DPPRי(n=611) וסולפונילאוראה (n=278). משפחת התרופות עם יחס המרשמים הלא מותאמים להמלצות ה-ADS הגבוה ביותר הייתה מעכבי SGLT2י(83%) ולאחריה ה-biguanidesי(58%) ומעכבי DPP4י(46%).

החוקרים מצאו שגורמים כמו HbA1c גבוה יותר, משך מחלה ארוך יותר ואבחון של רטינופתיה, קשורים למתן של תרופה אחת לפחות במינון שאינו מתאים לפי הקווים המנחים.

החוקרים הסיקו שמתן מרשמים של תרופות לסוכרת שאינן אינסולין במינונים לא מותאמים לירידה בתפקוד הכלייתי, על פי המלצות ה-ADS, היא תופעה נפוצה. בנוסף, הם הסיקו כי יש צורך בביצוע מחקרים נוספים במטרה להבין את הגישה של רופאי המשפחה ואת האופן בו הם מפרשים ומיישמים את המלצות ה-ADS, כמו גם את ההשפעה של הדברים הללו על התוצאים של המטופלים.

מקור: 

Manski-Nankervis, J.A. el al. (2019) BMC Family Practice 20,29.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  ירידה בתפקודי כליות,  קווים מנחים,  התאמות מינון,  תרופות לסוכרת
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו