פרפור עליות 28.05.2019

השפעת ה-BMI על מטופלים עם פרפור עליות

מטרת המחקר היתה לבחון את הקשר בין BMI לבין תוצאים שונים אצל מטופלים עם פרפור עליות המטופלים עם אדוקסבן או וורפרין

מטרת המחקר היתה לבחון את הקשר בין BMI לבין תוצאים שונים אצל מטופלים עם פרפור עליות (AF – Atrial fibrillation).

במחקר ה-ENGAGE AF-TIMI 48, גויסו מטופלים עם AF והם עברו חלוקה אקראית לקבוצה שקיבלו וורפרין (יחס בינלאומי מתוקנן [INR]י2.0-3.0) או אדוקסבן.

העוקבה (N= 21,028) כללה מטופלים בקטגוריות BMI שונות (ק"ג/מטר²): תת משקל (<18.5) – 0.8% מהמטופלים, משקל תקין ( 18.5-25) ב-21.4% מהמטופלים, משקל עודף (25-30) ב-37.6% מהמטופלים, השמנת יתר בינונית (30-35) ב-24.8% ,השמנת יתר חמורה (35-40) ב-10.0% והשמנת יתר חמורה מאוד (40 ומעלה) ב-5.5%.

החוקרים מצאו באמצעות אנליזה מותאמת כי BMI גבוה יותר (משתנה מתמשך, על כל עליה של 5 ק"ג/ מ²) הוא בעל קשר מובהק ובלתי תלוי לסיכויים נמוכים יותר לשבץ/ אירוע קרישי סיסטמי (SEE – systemic embolic event) [יחס הסיכונים: 0.88, P= 0.0001], שבץ איסכמי/ SEE (יחס הסיכונים 0.87, p< 0.0001) ותמותה (יחס הסיכונים: 0.91, P< 0.0001), אך גם לסיכון מוגבר לדימומים מג'וריים (יחס הסיכונים 1.06, P= 0.025) או דימומים לא מג'וריים אך בעלי חשיבות קלינית (יחס הסיכונים: 1.05, P= 0.0007).

בנוסף, נמצאה אינטראקציה מובהקת בין המין וקטגוריות ה-BMI, כאשר הסיכון לשבץ איסכמי/SEE היה נמוך יותר בקרב גברים והסיכון לדימום היה גבוה יותר בקרב נשים.

תוצאות המחקר הראו כי ריכוזי השפל של אדוקסבן והאפקט נגד פקטור Xa של התרופה היו דומים בכל קבוצות ה-BMI שמעל 18.5 ק"ג/מטר², בזמן שהזמן בטווח התרפויטי של וורפרין השתפר משמעותית ככל שה-BMI עלה (P< 0.0001). חשוב לציין כי ההשפעה של אדוקסבן בהשוואה לוורפרין על שבץ/ SEE, דימומים מג'וריים וסך התוצאים קליניים הייתה דומה בין כל קבוצות ה-BMI.

המסקנות של החוקרים היו כי BMI גבוה קשור באופן בלתי תלוי לסיכון נמוך יותר לשבץ/ SEE, הישרדות טובה יותר וסיכון גבוה יותר לדימומים. היעילות והפרופיל הבטיחותי של אדוקסבן היו דומים בקבוצות ה-BMI השונות בטווח בין 18.5-40 ק"ג/מטר².

מקור: 

Boriani, G. et al. (2019) European Heart Journal 40,19.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרפור עליות,  אדוקסבן,  השמנת יתר,  שבץ,  דימום,  וורפרין.
תגובות