ברונכיאקטזיות 20.06.2019

אילו שינויים מתרחשים בתאים נויטרופילים במטופלים עם ברונכיאקטזיות?

מטרת המחקר היתה להעריך את הפנוטיפ של הנויטרופילים בדם בקרב מטופלים המאובחנים בברונכיאקטזיות בזמן שהם יציבים ובמהלך התקפים

ידוע כי דלקת נויטרופילית נרחבת בדרכי האוויר היא המאפיין המרכזי בברונכיאקטזיות, אך הידע לגבי הנויטרופילים במצב זה אינו מספק. מטרת המחקר היתה להעריך את הפנוטיפ של הנויטרופילים בדם בקרב מטופלים המאובחנים בברונכיאקטזיות בזמן שהם יציבים ובמהלך התקפים.

בזרוע המחקרית שכללה מטופלים יציבים השתתפו שמונה מתנדבים בריאים, שמונה מטופלים עם ברונכיאקטזיות בחומרה קלה ושמונה מטופלים עם ברונכיאקטזיות חמורות. בנוסף, החוקרים השוו בין שישה מטופלים עם ברונכיאקטזיות חמורות לבין שישה מטופלים שסבלו מדלקת ריאות שנרכשה בקהילה בתחילת ובסוף ההתקף.

החוקרים בדקו את המוות התאי הספונטני של הנויטרופילים, ביטוי של סמנים מפני שטח התא, דה-גרנולציה, היווצרות של סוגים שונים של חמצן ריאקטיבי, פאגוציטוזה ויכולת לחסל את החיידק Pseudomonas aeruginosaי(PAO1). כמו כן, החוקרים השוו את התפקוד של נויטרופילים בדם עם התפקוד של נויטרופילים בדרכי האוויר בברונכיאקטזיות.

תוצאות המחקר הראו כי בקרב מטופלים עם ברונכיאקטזיות במצב יציב, בהשוואה למתנדבים הבריאים, הנויטרופילים בדם היו בעלי זמן חיים ארוך יותר באופן מובהק, האפופטוזיס היה מעוכב, נצפתה עליה בפיזור של CD62L, ביטוי מוגבר של CD11b, שחרור מוגבר של myeloperoxidase ופגיעה ביכולת הפאגוציטוזה של הנויטרופילים וביכולתם לחסל PAO1.

החוקרים מצאו כי הנויטרופילים בדרכי האוויר של מטופלים עם ברונכיאקטזיות היו בעלי יכולות פאגוציטוזה והרג חיידקים נמוכות באופן מובהק בהשוואה לנויטרופילים המקבילים אליהם בזרם הדם. כמו כן, נצפתה פגיעה ביכולות הפאגוציטוזה וההרג של נויטרופילים בדם ובדרכי האוויר בזמן תחילת ההתקף ולאחר מכן נצפה שיפור לאחר טיפול אנטיביוטי.

נמצא כי בקרב מטופלים עם דלקת ריאות היה שיפור מובהק ביכולת הפאגוציטוזה וההרג של הנויטרופילים לאחר טיפול אנטיביוטי. החוקרים מצאו כי במהלך זיהומים, לא היו הבדלים מובהקים ביכולת הפאגוציטוזה, אך כן נצפתה עלייה מובהקת בהרג חיידקים בתחילת ובסוף הזיהום שהוביל לדלקת ריאות בהשוואה להתקפים של ברונכיאקטזיות.

המסקנות שעלו מן המחקר הראו כי מטופלים עם ברונכיאקטזיות אשר לא מצויים בהתקף הם בעלי נויטרופילים בדם אשר מתוכננים לשרוד זמן ארוך יותר. השרידות הארוכה של אותם נויטרופילים מובילה לפגיעה ביכולת הפאגוציטוזה והרג החיידקים שלהם, מה שמוביל ל"מעגל הרשע" בברונכיאקטזיות.

מקור:

Bedi, P. et al. (2018) AJRCCM 198,7.

נושאים קשורים:  ברונכיאקטזיות,  נויטרופילים,  דלקת,  זיהום,  דלקת ריאות,  התקפים,  מחקרים
תגובות