אי ספיקת לב 20.08.2019

מהו תוקפו של מדד הסיכון MEESSI-AHF להערכת תמותה לאחר אי ספיקת לב אקוטית?

תוצאות המחקר קובעות כי למדד MEESSI-AHF, המנבא סיכון לתמותה לאחר אי ספיקת לב אקוטית, תוקף חיצוני עם יכולת הבחנה מצוינת

א.ק.ג במחלקה קרדיולוגית. אילוסטרציה

MEESSI-AHFי(Multiple Estimation of risk based on the Emergency department Spanish Score In patients with AHF) הוא מדד שפותח על מנת לנבא את הסיכון לתמותה תוך 30 ימים במטופלים שמתייצגים עם אי ספיקת לב אקוטית במחלקות לרפואה דחופה בספרד. נכון להיום לא ידוע האם המדד תואם למדינות אחרות.

החוקרים תכננו מחקר עוקבה פרוספקטיבי. למחקר גויסו 1,572 מטופלים עם אי ספיקת לב אקוטית, שהגיעו למספר מרכזים רפואיים עם תלונות של קוצר נשימה. מטרת המחקר הייתה לבחון את התוקף החיצוני של  המדד MEESSI-AHF על ידי חישובו באמצעות מודל מבוסס המכיל 12 גורמי סיכון בלתי תלויים.

מתוצאות המחקר עולה כי מתוך 1,572 מטופלים עם אי ספיקת לב אקוטית מוכחת, ל-1,247 היו הנתונים המלאים הנדרשים על מנת לחשב עבורם את מדד MEESSI-AHF. מתוכם, 102 מטופלים (8.2%) נפטרו בתוך 30 ימים. המדד ניבא תמותה תוך 30 יום עם הבחנה מצוינת (התאמה = 0.8).

מתוך 102 המטופלים שנפטרו, גרף הערכת התמותה המצטברת הדגים שיפוע תלול בין 6 הקבוצות שהוגדרו מראש על פי דרגת הסיכון - 0 מטופלים בקבוצת הסיכון הנמוך, מול 35 מטופלים [28.5%] בקבוצת הסיכון הגבוה ביותר.

על פי מבחן Hosmer-Lemeshow, מובהקות התוצאה היתה 0.022 (P value), כלומר, בוצעה הערכת יתר של סיכוי לתמותה בקבוצות עם דרגת סיכון גבוהה יותר.  עם זאת, לאחר התאמה של נקודת החיתוך, המודל הראה התאמה טובה בין דרגת הסיכון לבין התוצא, עם מובהקות של 0.23. הממצאים אומתו במבחן רגישות בו נעשה שימוש בייחוס שונה עבור ערכים חסרים במחקר העוקבה הכולל של 1,572 המטופלים.

יש לציין כי התיקוף החיצוני נעשה באמצעות מודל ההפחתה. הממצאים היו ספציפיים עבור חולים עם אי ספיקת לב אקוטית שהופיעו בחדרי המיון כשהם במצב יציב מספיק על מנת לתת הסכמה מדעת. בנוסף, לא ניתן לפרש את הממצאים עבור חולים עם אי ספיקת כליות סופנית העוברים טיפולי דיאליזה לטווח ארוך.

ממסקנות המחקר עולה כי תיקוף חיצוני של מדד הסיכון MEESSI-AHF הדגים יכולת הבחנה מצוינת. שימוש במדד עבור אוכלוסיות חדשות דורש התאמה מחדש.

מקור:

Wussler, D. et al. (2019) Annals of Internal Medicine;170(4):248-256.

נושאים קשורים:  אי ספיקת לב,  מדד סיכון,  תמותה,  מחקרים
תגובות