וידאו 24.12.2019

זווית ראייה אחרת על הפרקטיקה הטיפולית בסוכרת

ד"ר רועי אלדור, אנדוקרינולוג, מנהל יחידת הסוכרת במרכז הרפואי תל אביב