טרומבוציטופניה 21.07.2020

טרומבוציטופניה אימונית בילדים והשלכותיה התפקודיות

החוקרים ביקשו לבדוק אילו השפעות רגשיות, התנהגותיות ותפקודיות חווים ילדים חולי טרומבוציטופניה אימונית

טרומבוציטופניה אימונית (ITP – Immune Thrombocytopenia) בילדים נחשבת פעמים רבות להפרעה המטולוגית קלה יחסית, כאשר רק מיעוט החולים דורשים טיפול עבור דימום משמעותי.

בשנים האחרונות, השפעות רחבות יותר של התופעה זוהו במבוגרים מסוימים, במיוחד בהקשרים של עייפות ופגיעה קוגניטיבית. במחקר זה, החוקרים ניסו לבחון השפעות כאלו בקבוצת ילדים עם ITP ולהבין בצורה מעמיקה יותר את הפרופיל הפסיכולוגי שלהם.

החוקרים ביקשו מילדים ומהורים שהגיעו למרפאת חוץ המטולוגית להשלים שאלון מנורמל, שעוצב במטרה להעריך מגוון גורמים פסיכולוגיים וקוגניטיביים. הם מצאו כי על אף שרוב הילדים היו עם ציונים בגדר הנורמה, שיעור גבוה באופן משמעותי של ילדים חוו קשיים בתחומים כמו עייפות (70.6%), תסמינים רגשיים והתנהגותיים (25.7%) או תפקודים ניהוליים (19.4%).

עוד נמצא כי איכות החיים וההערכה הסובייקטיבית של המחלה היו בקורלציה משמעותית עם כל אחד מהתחומים הללו, אך חומרת הדימום וספירת הטסיות לא היו בקורלציה כזאת.

החוקרים הגיעו למסקנה כי הממצאים מספקים תובנות בעלות ערך להשפעות הרחבות של ITP בילדות, שיכולות לעזור בטיפול הוליסטי. תובנות אלו יכולות באופן פוטנציאלי לתרום לקבלת החלטות בנוגע לטיפול הרפואי ולהוביל מחקרי המשך.

מקור: 

Towner, S. et al. (2020). British Journal of Haematology; 189(3); 534-542. https://doi.org/10.1111/bjh.16387

נושאים קשורים:  טרומבוציטופניה אימונית,  תפקודים ביצועיים,  ילדים,  מחקרים
תגובות