טרשת נפוצה 14.10.2020

כיצד משפיע מוצא אתני וחוסן נפשי על תוצאי טרשת נפוצה

המחקר בדק האם יש הבדלים בהשפעת החוסן הנפשי על תוצאי המחלה בין חולים שחורים ולבנים עם טרשת נפוצה

מטרת המחקר היתה להעריך את הקשר בין חוסן נפשי - עמידות בפני גורמי לחץ - לתוצאי המחלה בחולי טרשת נפוצה. חוסן נפשי נקשר באופן חיובי לאיכות חיים ולשביעות רצון חברתית בחולי טרשת נפוצה. יש מספר מחקרים שבחנו את הקשר בין חוסן נפשי לתוצאים הגופניים של המחלה, אך לא נמצא מחקר שבחן את ההבדלים הפוטנציאליים בין חולים שחורים לבין חולים לבנים. חשוב לבחון עניין זה מאחר שמחקרים קודמים הצביעו על כך שחולים שחורים חווים את המחלה באופן חמור יותר מאשר חולים לבנים.

במחקר השתתפו 75 חולי טרשת נפוצה (43 שחורים, 32 לבנים), שהיו לפחות חודש לאחר החמרה קלינית. משך המחלה נע בין ארבעה חודשים ל-45 שנים. במחקר חתך רוחב זה, התוצאים העיקריים של חומרת המחלה היו EDSS -Expanded Disability Status Scale - והתהלכות, שהוערכו באמצעות מבחן ה-25 Foot Timed Walk) TW25). החוסן הנפשי נמדד באמצעות סקלת החוסן של קונור דוידסון בן 25 פריטים (CD-RISC).

החולים שהשתתפו במחקר היו מקבילים בגיל, השכלה, משך המחלה (ps> 0.052) ובחוסן הנפשי (p = 0.873). לפי EDSS חולים שחורים חוו התלקחות חמורה יותר מחולים לבנים (p = 0.090, d = 0.40) ולפי TW25 אם כי לא באופן מובהק (p = 0.094, d = 0.39).

עם זאת, המוצא האתני מיתן את הקשר בין החוסן הנפשי ל-EDSS. בקרב חולים שחורים, עם קורלציות חלקיות (לפי חישוב הגיל והזמן מאז האבחנה) החוסן הנפשי היה בקורלציה מובהקת ל-rp = -0.37, p = 0.009) EDSS). ב-TW25 נמצאה גם כן קורלציה מובהקת (rp = 0.43, p = 0.004). לעומת זאת, בקרב חולים לבנים, עם EDSS נראו קורלציות חלקיות (rp = 0.27, p = 0.075) ונמצאו ב-TW25 השפעות קטנות ולא מובהקות (rp=0.02, p = 0.456).

מסקנות המחקר היו כי חוסן פסיכולוגי נקשר לתוצאי בריאות אובייקטיבים בקרב חולי טרשת נפוצה וכי  הקשר היה חזק יותר משמעותית בקרב חולים שחורים מאשר בקרב חולים לבנים. יש צורך במחקרים נוספים כדי לקבוע מהם הגורמים התורמים ועד כמה הקשר הזה קבוע.

מקור:

Darling R. et al. (2020), Neurology In Press

נושאים קשורים:  מחקרים,  חוסן נפשי,  טרשת נפוצה,  גזע,  שחורים,  לבנים,  תוצאים,  החמרה קלינית
תגובות