וידאו 03.11.2020

כשהשלם עולה על סך חלקיו

קומבינציה של Opdivo ו-Yervoy לטיפול בסרטן