ניתוח רובוטי 23.02.2021

כריתת ערמונית בסיוע רובוטי במטופלים מעל גיל 75

מחקר זה מצא כי התוצאים האונקולוגיים, ושביעות הרצון לאחר כריתת ערמונית בסיוע רובוטי, במטופלים מעל גיל 75, היו טובים ובעלי חשיבות קלינית

מחקר שפורסם בכתב העת Urologic Oncology בחן את התוצאים האונקולוגים, התוצאים שדווחו על ידי המטופלים (patient-reported outcomes-PROs) ושבריריות בקרב מטופלים מבוגרים בגילאי 75 ומעלה אשר עברו כריתת ערמונית רדיקלית בעזרת רובוט.

מחקר רטרוספקטיבי זה סקר את התיעוד הרפואי של 752 מטופלים שעברו (robot-assisted radical prostatectomy-RARP) מיולי 2011 עד מאי 2020. ה-PROs הוערכו על ידי שאלון מורכב של אינדקס סרטן הערמונית המורחב בתחילת המחקר ושנה לאחר RARP. המטופלים חולקו לשלוש קבוצות לפי גיל ב- RARP <70, 70-74 ו-75 שנים ומעלה. תוצאים אונקולוגיים ו-PROs הושוו בין קבוצת הגילאים קטן מ-70 וגדול מ-75, ובין קבוצות 70-74 וגדול מ-75.

המעקב החציוני היה 47 חודשים. מתוך 752 מטופלים, 469, 216 ו-74 סווגו לקבוצות <70, 70-74 ו-75 שנים, בהתאמה.

במחקר לא נצפו הבדלים משמעותיים בהישרדות ללא הישנות, הישרדות ספציפית לסרטן והישרדות כוללת בקרב הקבוצות. לא נצפו הבדלים משמעותיים ב-PROs \ בתחילת המחקר ושנה לאחר RARP בקרב הקבוצות. שביעות הרצון המלאה (ציון מורכב מורחב של סרטן הערמונית לערך = 100) לאחר 12 חודשים לאחר RARP הייתה גבוהה משמעותית בקבוצת ≥75 שנים (27%) בהשוואה לקבוצת <70 שנים (15%1 רמת מובהקות 0.045).

החוקרים מסכמים כי ניתוח RARP מוביל לתוצאים האונקולוגיים ומדווחי חולים טובים בקרב מטופלים מעל גיל 75 עם סרטן הערמונית.

מקור: 

Togashi K. Et al. (2020) Urologic Oncology: published online

נושאים קשורים:  ניתוח רובוטי,  סרטן הערמונית,  כריתת ערמונית,  מחקרים
תגובות