גידולי כליה 17.01.2022

גודלו של גידול כלייתי והסיכון לגרורות סינכרוניות בריאה

מטרת המחקר היתה לכמת את הסיכון לגרורות סינכרוניות בריאה בהתבסס על גודל הגידול בכליה ולקבוע ערך סף לגודל אשר מעבר לו נדרשת הדמיה של צילום חזה

גידול בכליה. אילוסטרציה

החוקרים העריכו 253,838 מטופלים אשר אובחנו עם גידול כלייתי ועברו צילום חזה לצורך דירוג בין 2010 ל- 2016. המטופלים רובדו על סמך גודל הגידול, וסיכון לגרורות סינכרוניות בריאה חושב עבור כל קטגוריית גודל. כמו כן, החוקרים השתמשו במודלים של רגרסיה לוגיסטית על מנת לבחון את הקשר בין גודל הגידול לנוכחות גרורות ריאתיות לאחר התאמה לכל המשתנים המתערבים.

תוצאות המחקר הראו כי 14,524 מתוך 253,838 (5.7%) מטופלים היו עם ראיות לגרורות סינכורניות בריאה. חציון גודל הגידול עבור מטופל עם גרורה סינכרונית לעומת ללא גרורה סינכרונית בריאה היה 90 מילימטר לעומת 40 מילימטר, בהתאמה. כמו כן, היארעות גרורות סינכרוניות בריאה היתה נמוכה עבור גידולים <40 מילימטר, ללא שינוי משמעותי כתלות בגודל.

לעומת זאת, שיעור גרורות סינכרוניות בריאה עלה ככל שהגידול היה גדול יותר במקרים של גידולים ≥40 מילימטר. בקוהורטה של המחקר הנוכחי, 47% מהמטופלים היו עם גידול כלייתי <40 מילימטר ו-0.9% מהמטופלים מהם היו עם גרורות סינכרוניות בריאה. לבסוף, רק ל-8% מהמטופלים שהיו עם גרורות ריאה סינכורניות נמצא גידול כלייתי <40 מילימטר.

החוקרים סיכמו כי הסיכון לגרורות סינכרוניות בריאה התגבר באופן יחסי לגודל הגידול הכלייתי. יחד עם זאת, הסיכון היה נמוך עבור גידולים שהיו <40 מילימטר. ממצאים אלה מצביעים על כך שייתכן ויש ערך שאינו רב בצילום חזה אצל מטופלים עם גידול כלייתי <40 מילימטר.

מקור:

Marcus Jamil et. al (2021) UROLOGY DOI: https://doi.org/10.1016/j.urology.2021.04.070

נושאים קשורים:  גידולי כליה,  גרורות בריאה,  צילום חזה,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו