קרצינומה של הכליה 18.01.2022

תוצאי מחקר: קבוזנטיניב לטיפול בגרורות מוחיות עקב קרצינומה של הכליה

קבוזנטיניב הוא טיפול בטוח המראה יעילות תוך-גולגולתית רבה עבור גרורות מוחיות של קרצינומה של הכליה

הדמיית גרורות. צילום שאטרסטוק

מטופלים עם גרורות במח עקב קרצינומה של הכליה (Renal Cell Carcinoma - RCC) סובלים מתת ייצוג במחקרים קליניים ובעקבות כך יש מחסור בטיפולים מערכתיים יעילים. קבוזנטיניב מציג פעילות קלינית ענפה ב-RCC גרורתי, אך היעילות שלו על גרורות במוח טרם ידועה.

מטרת המחקר היתה לבחון את היעילות הקלינית וההשפעות הרעילות של קבוזנטיניב בטיפול בגרורות מוחיות במטופלים עם RCC.

המחקר בוצע בשיטת עוקבה רטרוספקטיבית בו נכללו מטופלים עם RCC גרורתי עם גרורות מוחיות המטופלים ב-15 מוסדות בינלאומיים (בארצות הברית, בלגיה, צרפת וספרד) בין התאריכים ינואר 2014 עד אוקטובר 2020. בעוקבה א' היו מטופלים עם מחלה גרורתית מתקדמת ללא טיפול מוכוון למוח ובעוקבה ב' מטופלים עם מחלה גרורתית יציבה או מתקדמת תחת טיפול מוכוון למוח.

התוצאים העיקריים שנבדקו היו שיעורי התגובה התוך-גולגולתית הנצפית בדימות, כפי שמוגדר ב-Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, גירסה 1.1 והשפעה רעילה של קבוזנטניב.

מתוך 88 נבדקים עם גרורות מוחיות עקב RCC שנכללו במחקר, 33 (38%) היו בעוקבה א' ו-55 (62%) היו בעוקבה ב'. מרבית המטופלים היו זכרים (n=69; 78%) וגילם החציוני של המטופלים בעת התחלת הטיפול עם קבוזנטניב עמד על 61 (טווח של 34-81) שנים. משך המעקב החציוני עמד על 17 (טווח של 2-74) חודשים.

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי התגובה בעוקבה א' עמדו 55% (רווח בר-סמך של 95%, 36-73%) ובעוקבה ב' עמדו על 47% (רווח בר-סמך של 95%, 33-61%). בעוקבה א', שיעורי התגובה החוץ-גולגולתי עמדו על 48% (רווח בר-סמך של 95%, 31-66%), עם משך חציוני עד כשלון טיפולי של 8.9 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 5.9-12.3 חודשים) ומשך שרידות כוללת חציונית של 15 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 9-30 חודשים).

בעוקבה ב', שיעורי התגובה החוץ-גולגולתית עמדו על 38% (רווח בר-סמך של 95%, 25-52%), משך זמן עד כשלון טיפולי של 9.7 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 6-13.2 חודשים) ומשך שרידות כוללת חציונית של 16 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 12-21.9 חודשים). טיפול עם קבוזמטיניב נסבל היטב וללא תופעות רעילות או תופעות לוואי מדווחות. לא נצפו אירועי תמותה קשורים לטיפול.

מסקנת החוקרים היתה כי קבוזנטיניב הראה פעילות תוך-גולגולתית משמעותית עם פרופיל בטיחות מתקבלת עבור מטופלים עם RCC עם גרורות מוחיות. ממצאים אלה זקוקים לתמיכה של מחקרים פרוספקטיביים המעריכים את היעילות של קבוזנטיניב לטיפול בגרורות מוחיות במטופלים עם RCC.

מקור:

Hirsch L, et al. (2021) “Clinical Activity and Safety of Cabozantinib for Brain Metastases in Patients With Renal Cell Carcinoma.” JAMA Oncology, December 2021. Vol. 7, Issue 12, p. 1815–1823. doi:10.1001/jamaoncol.2021.4544

נושאים קשורים:  קרצינומה של הכליה,  קבוזנטיניב,  גרורות מוחיות,  פרופיל בטיחות,  רעילות,  מחקרים
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו