כלמידיה וגונוראה 18.01.2022

עלות מול תועלת של שתי תכניות סקירה לכלמידיה וגונוראה בהולנד

בהתחשב בעלויות הגבוהות של בדיקת הסקר לתכנית ה-PrEP, העריכו החוקרים את השפעת שלושה חודשי סקירה לעומת שישה חודשים על נטל המחלה

כלמידיה. אילוסטרציה

מטופלים המקבלים טיפול מניעתי לפני חשיפה נמצאים במעקב שיטתי ארבע פעמים בשנה (כל שלושה חודשים) לסקירה של זיהום בכלמידיה טרכומטיס וניסריה גונוראה בשלושה מקומות אנטומיים. בהתחשב בעלויות הגבוהות של בדיקת הסקר לתכנית ה-PrEP, העריכו החוקרים את השפעת שלושה חודשי סקירה (לפי העלות הנוכחית) לעומת שישה חודשים על נטל המחלה.

החוקרים כימתו את ההבדל באימפקט של שתי תדירויות התוכנית הללו על ההימצאות של כלמידיה טרכומטיס וניסריה גונוראה בקרב גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים הנמצאים בסיכון לזיהום במחלות מין מדבקות. לאחר מכן בדקו החוקרים את הכדאיות הכלכלית של שלושה חודשי תוכנית סקירה לעומת תרחיש בסיס של שישה חודשי סקירה.

במסגרת המחקר פיתחו החוקרים מודל הדבקה דינאמי על מנת לדמות את ההעברה של כלמידיה טרכומטיס וניסריה גונוראה בקרב גברים פעילים מינית המקיימים יחסי מין עם גברים (6,500 מטופלים המקבלים טיפול מניעתי לפני חשיפה ו-29,531 של מקבלים). בנוסף, דימו החוקרים את ההשפעה של שתי תדירויות הסקירה למשך עשר שנים באמצעות המודל. על ידי שימוש במספר הזיהומים שנמנעו חישבו החוקרים את העלויות המצטברות ושנות החיים מתוקננות לאיכות חיים (QALY) ולאחר מכן את יחס העלות תועלת המצטבר מפרספקטיבה חברתית.

תוצאות המחקר הדגימו כי בהשוואה לתכנית סקירה כל שישה חודשים, תכנית של שלושה חודשים של מטופלים המקבלים טיפול למניעתי לפני חשיפה הוסיפו עלות של 46.8 מיליארד אירו במהלך תקופה של עשר שנים.

עוד נמצא כי שתי התכניות הביאו לירידה מובהקת בהימצאות של כלמידיה וגונראה. עם זאת, נמצא כי תכנית של סקירה כל שלושה חודשים היתה מסייעת במניעה של 18,250 זיהומי כלמידיה טרכומטיס וניסריה גונוראה נוספים לעומת סקירה כל שישה חודשים, ובכך היתה מוסיפה 81 שנים מתוקננות לאיכות חיים.

לפיכך, נמצא כי יחס העלות אל מול תועלת המצטבר היה 430,000 אירו ל-QALY. ערך זה חורג מאוד מסף המוכנות לשלם שעומד על 20,000 אירו ל-QALY.

מחקר זה מצא כי תכנית סקירה כל שלושה חודשים לזיהום של כלמידיה טרכומטיס וניסריה גונוראה בקרב גברים המקיימים יחסי מין עם גברים המקבלים טיפול מונע לפני חשיפה, לא כדאית כלכלית בהשוואה לתכנית סקירה כל שישה חודשים.

עוד נמצא כי יחס העלות תועלת המצטבר קטן ככל שישנה כמות קטנה יותר של מטופלים בסיכון לזיהום מחלת מין מידבקת. הפחתה של תדירות המפגשים בתוכנית הסקירה יכולה להישקל כאשר תכנית ה-PrEP תתבסס ושיעור ההיארעות של זיהומי כלמידיה טרכומטיס וניסריה גונוראה ירד.

מקור:

Van Wifferen F. et al. Sexually Transmitted Infections (2021). http://dx.doi.org/10.1136/sextrans-2020-054741

נושאים קשורים:  מחקרים,  סקירה,  כלמידיה טרכומטיס,  ניסריה גונוראה,  טיפול מניעתי,  עלות-תועלת
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו