בדיקות סקר 28.04.2022

הפחתת תדירות הסקירות לסרטן שד בקרב אלו ללא גורמי סיכון ידועים

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי שיעורי הגילוי של סרטן שד בקרב מטופלות נעדרות גורמי סיכון ידועים אשר עברו סקירה הינם משמעותיים

במחקר רטרוספקטיבי מבוסס אוכלוסיה אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת The Breast, ביקשו החוקרים לבחון את התוצאים של בדיקות הסקר בנשים ללא גורמי סיכון ידועים לסרטן השד.

העוקבה של מחקר זה כללה 1,026,137 בדיקות ממוגרפיה סוקרת, אשר בוצעו ב-323,082 מטופלות אשר התקבלו במרכז BreastScreen Western Austria, וזאת במסגרת בדיקות סקר דו-שנתיות אשר בוצעו בין יולי 2007 ליוני 2017. במחקר זה נרשמו שיעורי גילויי הסרטן (Cancer Detection Rate – CDR) ושיעורי הסרטנים המרווחים (Interval Cancer Rate – ICR) בעת ביצוע הסקירה. שיעורים אלו חושבו עם חלוקה לאלו אשר הינן נעדרות גורמי סיכון ואלו אשר הינן בעלות גורם סיכון אחד לכל הפחות (בריבוד על פי גיל). ערכי ה-CDR רובדו על פי מיקום הסקירה בציר הזמן של הסקירות (>27 חודשים א- מול <27 חודשים). ICR עבר ריבוד על פי צפיפות שד.

מתוצאות מחקר זה עולה כי מתוך 566,948 (55.3%) סקירות אשר היו באלו ללא גורמי סיכון, התגלו בהדמיה 2,347 (40.9%) מקרי סרטן. בקרב בדיקות הסקר אצל אלו ללא גורמי סיכון, CDR עמד על 50 ל-10,000 (95%CI 48-52) ו-ICR עמד על 7.9 ל-10,000 שנות נשים (95%CI 7.4-8.4). ערכים אלו נמוכים יותר מאלו אשר התקבלו אצל הנבדקות בעלות גורם סיכון אחד לכל הפחות, שם התקבל CDR של 83 ל-10,000 סקירות (95%CI 80-86) ו-ICR של 12.2 ל10,000 שנות נשים (95%CI 11.5-13.0). בהשוואה בין אלו ללא גורמי סיכון אשר עברו סקירה תקופתית לבין אלו עם גורמי סיכון אשר עברו סקירות תכופות יותר, הודגם CDR זהה בקרב כל שכבות הגיל אך מעורבות בלוטות לימפה גבוה יותר בקרב אלו הראשונות (26.1% אל מול 20.7% בהתאמה). בנוסף לכך, ICR היה הנמוך ביותר, בכל שכבות הגיל, בקרב אלו ללא גורמי סיכון ועם צפיפות שד נמוכה.

תוצאות מחקר זה מדגימות כי על אף שרוב הסקירות שהוכנסו היו במטופלות ללא גורמי סיכון ידועים אחוז משמעותי של גידולים התגלו. על כן, תוצאות אלו אינן מצדיקות את הפחתת התדירות של ביצוע סקירות לסרטן שד במטופלות נעדרות גורמי סיכון ידועים.

מקור:

Noguchi N, Marinovich ML, Wylie EJ, Lund HG, Houssami N. Evidence from a BreastScreen cohort does not support a longer inter-screen interval in women who have no conventional risk factors for breast cancer. Breast. 2022 Apr;62:16-21. doi: 10.1016/j.breast.2022.01.015. Epub 2022 Jan 29. PMID: 35114637; PMCID: PMC8814817.

נושאים קשורים:  בדיקות סקר,  בדיקות סקר לגילוי סרטן שד,  צפיפות השד,  סרטן השד,  מחקרים