עובדי האגודה
  • מוטי פרלמוטר – מנכ"ל
  • ענת ברנשטיין – דוברת
  • נירה גרנטשטיין – רכזת סניפים
  • מיכל רענה – מינהל רישום חברים
  • ניצה פנחס – מזכירת האגודה והנה"ח
  • ראובן סטולר – תו איל
  • מאור שרצקי – עורך דין
  • מיכל לנגברג – דיאטנית